Heidi 3 MoM e laag‘De beste manier om vooruit te komen, is in de praktijk aan de slag gaan’. Dat is voor Heidi een leidraad in haar leven geworden.

In 2013 begon ze als initiatiefnemer van United Economy met de voorbereidingen. Nu zet ze zich als directeur en bestuurslid van de coöperatie United Economy vol passie in voor elke volgende stap. Door de samenwerking met steeds meer coöperatieleden en andere betrokkenen, komt het gestelde doel geleidelijk dichterbij: een eerlijke, sociale en duurzame economie. Omdat het kan!

Circulair geld ziet Heidi daarbij als een belangrijk middel. ‘Geld heeft een grote invloed op de samenleving. Dat zien we overal om ons heen. Bewust sturen op de creatie en circulatie van geld, geeft ons een krachtig instrument in handen. Een instrument om in te zetten ter ondersteuning van belangrijke maatschappelijke en economische doelen. Dat draagt bij aan een mooiere wereld.’

Heidi heeft een achtergrond in de bankensector en is auteur van het boek ‘Onze economie opnieuw uitvinden’.

Share This