Bij Peter Stijkel valt meteen zijn positieve, energieke uitstraling op. Hij vervult als CFO van Eosta een belangrijke rol voor dit duurzame koploper bedrijf én voor eerlijke voedselvoorziening in de wereld. Eosta zal bij de realisatie van hun nieuw te bouwen pand zoveel mogelijk de circulaire economie als uitgangspunt nemen. Circulair geld is daarbij een essentieel uitgangspunt.

Peter is één van de actief betrokken UE-leden waar je tijdens het event mee kunt wandelen.

Share This